0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Stichting Leergeld Friesland Oost

Stichting Leergeld wil graag in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf de kinderen helpen die om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien toch mee laten doen. Als school willen we u als ouder erop attent maken dat deze mogelijkheid bestaat.U moet als ouders in de aanvraag duidelijk maken WAT ze willen aanvragen en alle N.A.W gegevens aanleveren

Heeft u verder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw gemeente.

Onze website wordt:  www.kindpakket.nl 

Deze website heeft een directe koppeling met de landelijke Leergeld-website, www.leergeld.nl.

Het algemene mailadres is: info@leergeldfrieslandoost.nl 

Op dit emailadres bereikt U onze algemeen coördinator mevr. Bianca Iedema.

Aanvragen kunnen ook via de website: www.kindpakket.nl worden ingevoerd.

U kunt contact opnemen met:

Mevr. Bianca Iedema. 
Coördinator Stichting Leergeld NO- en ZO-Friesland
Postbus 255, 9200 AG Drachten
Telefoon: 06-20036465 (bereikbaar op maandag en dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur). 
Website: www.leergeld.nl