0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Privacy - Stichting Comprix

Bij Comprix gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Als onderwijsorganisatie moeten wij gegevens vastleggen over en van onze leerlingen en als werkgever moeten wij gegevens vastleggen over en van onze medewerkers. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en voor Comprix als werkgever. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  

De wijze waarop wij invulling geven aan de principes van de AVG hebben wij verwoord in ons Informatiebeveiligings- en Privacy Beleid.  

Reglementen voor ouders 
In het privacyreglement van Comprix beschrijven wij hoe we omgaan met onze leerlinggegevens, onze personeelsgegevens én wat de rechten zijn van ouders, leerlingen en medewerkers zijn.  

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de privacy officer van Stichting Comprix via e-mail: privacy@comprix.nl  

Privacy verklaring
Privacy reglement 
Social Media Protocol 
Informatiebeveiligings- en Privacy Beleid

Heeft u een vermoeden van een beveiligingsincident of een mogelijk datalek bij een van de scholen van onze stichting of op ons bestuursbureau, dan kunt u dit melden bij de privacy officer van de Stichting Comprix: privacy@comprix.nl. Uw melding gaat gepaard met een omschrijving van de situatie. 

Onze procedure melding beveiligingsincidenten vindt u hier.