0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties om zijn wij verplicht om ons te houden aan de voorschriften die de leerplichtambtenaar van de gemeente Ooststellingwerf ons voorschrijft. Wij willen u echter wel vragen rekening te houden met een aantal momenten waarop het niet handig is buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen, namelijk:

- ma. 20 jan. t/m vrij. 31 jan. 2025 dit in verband met toetsing van ons Leerlingvolgsysteem. 
- di. 4 en woe. 5 februari 2025 voor de leerlingen van groep 8, dit in verband met de IEP-doorstroomtoets.
- di. 10 juni t/m vrij. 20 juni 2025 dit in verband toetsing van ons Leerlingvolgsysteem.

Leerplicht en verzuim
Veelal gebeurt het dat de ouders vrijaf vragen voor hun kinderen, omdat er iets bijzonders staat te gebeuren binnen de familie. Dit verlof kan alleen verleend worden door de directeur en moet minimaal een week van te voren schriftelijk worden aangevraagd middels onderstaand verlofformulier. Wanneer er een besluit is genomen over de aanvraag, dan krijgen ouders daar bericht van.

Aanvraag extra vakantieverlof
Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 11, lid f) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders en wanneer het niet mogelijk is om minimaal 10 dagen aansluitend als gezin op vakantie te gaan in de overige vakanties. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden vooraf (schriftelijk) aan de directeur van de school voorgelegd te worden. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Als u gebruik maakt van deze regeling, willen wij u er wel op attenderen dat de kinderen wel een achterstand op kunnen lopen. Het kan zijn dat de leerling(en) schoolwerk moeten inhalen en de verantwoordelijkheid in deze ligt bij de ouders.