Informatie

Vakantieregeling Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie       20 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie        22 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari

Meivakantie           19 april t/m 5 mei (Goede vrijdag, tweede Paasdag en Koningsdag vallen in deze vakantie)

Hemelvaart             30 mei t/m 31 mei

Pinksteren              10 juni

Zomervakantie       vrijdag 12 juli t/m 25 augustus.

Daarnaast zijn er nog marge uren die gedurende het schooljaar in zijn gepland. Ouders zijn hierover ge

ïnformeerd. 

Bovenstaande vakantieregeling is opgesteld aan de hand van het advies ministerie van OCW
bron: www.rijksoverheid.nl