Informatie

Vakantieregeling Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie       10 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie        19 december t/m 03 januari

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari

Goede Vrijdag en Pasen 02 april t/ 05 april

Koningsdag            27 april

Meivakantie            01 mei t/m 16 mei (Hemelvaart valt in deze vakantie)

Hemelvaart             13 en 14 mei

Pinksteren              23 en 24 mei

Zomervakantie       vrijdag 10 juli t/m 22 augustus.

Daarnaast zijn er nog marge uren die gedurende het schooljaar in zijn gepland. Ouders zijn hierover geïnformeerd. 

Bovenstaande vakantieregeling is opgesteld aan de hand van het advies ministerie van OCW
bron: www.rijksoverheid.nl