Informatie

Vakantieregeling Schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie       19 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie        21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari

Goede Vrijdag en Pasen 10 april t/ 13 april

Meivakantie           25 april t/m 10 mei (Koningsdag valt in deze vakantie)

Hemelvaart             21 mei t/m 22 mei

Pinksteren              1 juni

Zomervakantie       vrijdag 3 juli t/m 16 augustus.

Daarnaast zijn er nog marge uren die gedurende het schooljaar in zijn gepland. Ouders zijn hierover ge

ïnformeerd. 

Bovenstaande vakantieregeling is opgesteld aan de hand van het advies ministerie van OCW
bron: www.rijksoverheid.nl