Informatie

Vakantieregeling Schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie                       16 oktober              t/m         24 oktober

Kerstvakantie                         25 december          t/m         09 januari

Voorjaarsvakantie                  19 februari             t/m         27 februari

Goede Vrijdag/Paasvakantie 15 april                   t/m          18 april

Koningsdag                             27 april

Meivakantie                           23 april                  t/m          08 mei

Hemelvaart                            26 mei                    t/m         29 mei

Pinksteren                              5 juni                      t/m          6 juni

Zomervakantie                       15 juli                     t/m          28 augustus.

De eerste schooldag van het schooljaar 2022-2023 is ma. 29 augustus 2022

Daarnaast zijn er nog marge uren die gedurende het schooljaar in zijn gepland. Ouders zijn hierover geïnformeerd. 

Bovenstaande vakantieregeling is opgesteld aan de hand van het advies ministerie van OCW
bron: www.rijksoverheid.nl