Informatie

Vakantieregeling Schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie                       15 oktober              t/m         23 oktober

Kerstvakantie                         24 december          t/m         08 januari

Voorjaarsvakantie                  25 februari             t/m         05 maart

Goede Vrijdag/Paasvakantie 07 april                   t/m          10 april

Koningsdag                            27 april

Meivakantie                           22 april                  t/m          07 mei

Hemelvaart                            18 mei                    t/m         21 mei

Pinksteren                              27 mei                   t/m          28 mei

Zomervakantie                       22 juli                     t/m          03 september

De eerste schooldag van het schooljaar 2023-2024 is ma. 04 september 2023.

Daarnaast zijn er nog marge uren die gedurende het schooljaar in zijn gepland. Ouders zijn hierover geïnformeerd. 

Bovenstaande vakantieregeling is opgesteld aan de hand van het advies ministerie van OCW
bron: www.rijksoverheid.nl