Informatie

Juf Petra Boonstra

Directeur Leerkracht 7/8

Meester Roy

Groepsleerkracht 7/8

Juf Anke Slot

Groepsleerkracht 5/6

Juf Geertje Jongsma

Groepsleerkracht 5/6 IB-er

Juf Aukje Ekkels

Groepsleerkracht 3/4

Juf Anna Rutgers

Groepsleerkracht 3/4 en 1/2

Juf Wilmar Meppelink

Groepsleerkracht 1/2

Anja de Vries

Onderwijs ondersteunend personeelslid