Informatie

Schooltijden

Aanvang 's morgens 8.30 uur
Pauze 10.15 - 10.30 uur
's Morgens gaat de school om 12:00 uur uit.
Aanvang 's middags 13.15 uur.
's Middags gaat de school om 15.15 uur uit.
Woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag ook vrij.

De kleuters zijn op maandagmiddag ook vrij.