0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Groep 1/2/3 gaat jaarlijks naar een attractiepark. De kosten bedragen 10 Euro. Dit bedrag wordt t.z.t. aan de leerkracht betaald.

Groep 4 t/m 8 gaat jaarlijks gezamenlijk 3 dagen op schoolreis naar een groepsaccommodatie.

In het programma proberen wij altijd de onderdelen: sport, spel, cultuur, educatie en natuur te verweven.

Het schoolreisgeld voor groep 4 t/m 8 is vastgesteld op 60 Euro. U ontvangt hierover t.z.t. bericht van de groepsleerkracht waarna u het bedrag kunt overmaken op: rek.nr. NL79 RABO 0349 9272 00 t.n.v. Ouderraad o.b.s. Haule. o.v.v. Schoolreisje