0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Groep 1/2/3 gaat jaarlijks naar een speelpark. De kosten bedragen ongeveer €10,-. Dit bedrag wordt t.z.t. aan de leerkracht betaald.

Groep 4 t/m 8 gaat jaarlijks gezamenlijk 3 dagen op schoolreis naar een groepsaccommodatie.

In het programma proberen wij altijd zo divers mogelijk te maken voor alle leerlingen. Denk hierbij aan sportieve spel onderdelen, maar ook proberen wij aandacht te besteden aan samenwerking, educatieve onderdelen en de natuur om ons heen.

Het schoolreisgeld voor groep 4 t/m 8 is voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op €60,-. In november zal tijdens de zakelijke ouderavond het schoolreisgeld voor schooljaar 2024-2025 worden vastgesteld.  
U ontvangt hierover t.z.t. bericht van oudervereniging, waarna u het bedrag kunt overmaken op: rek.nr. NL79 RABO 0349 9272 00 t.n.v. Ouderraad o.b.s. Haule. o.v.v. Schoolreisje.