0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Vier keer per jaar kunnen de ouders/verzorgers een tien-minuten-gesprek voeren met de groepsleerkracht(en):

  • 2 keer met het uitreiken van het rapport (eind januari en eind juni)
  • 1 keer tussen de zomervakantie en het eerste rapport.
  • 1 keer tussen beide rapporten.

Ouders/verzorgers kunnen zelf bepalen hoe vaak per jaar zij van deze vier contactmomenten gebruik willen maken, maar wij verwachten ze minimaal één keer per schooljaar. De gesprekken vinden 's middags na schooltijd plaats op een vooraf aangegeven datum. Het intekenen voor de gesprekken gaat via ons ouderportaal Parro. Ouders ontvangen vroegtijdig bericht wanneer een contactmoment gehouden zal worden.