0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Veel ouders/voogden/verzorgers weten niet wat een oudervereniging precies inhoud. Daarom willen wij u op deze manier laten kennismaken met het bestuur van de oudervereniging van OBS “De Trede”.

Het bestuur van de oudervereniging is samengesteld uit een drietal ouders/voogden/verzorgers (dit zijn leden van de oudervereniging), en wordt gekozen uit en door de ouders/voogden/verzorgers van kinderen die de school bezoeken.

Karin Schotanus - van Vilsteren: Voorzitter
Wendy van Geel: Penningmeester
Roelien Plazier - Blokstra: Secretaris
Johan van Zanden: Lid
Evelien Heerema: Lid

De zittingsperiode is drie jaar. Een oudervereniging is niet verplicht, maar wordt ingesteld op verzoek van de ouders en adviseert de Medezeggenschapsraad (MR). Ook kan het bestuur van de oudervereniging invloed uitoefenen op de beslissingen van de Medezeggenschapsraad, omdat zij aan onze school gezamenlijk vergaderen. Voor de oudervereniging gelden de statuten voor oprichting van de vereniging, met als aanvulling een huishoudelijk reglement (welke op school ter inzage ligt).

Op onze school verzorgt (assisteert) de oudervereniging (bij) allerlei activiteiten zoals:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Schoolreizen
  • Schaatsen
  • Feestelijke Ouderavond
  • Informatieve Ouderavond
  • Oud papier

Daarnaast wordt het team geassisteerd bij diverse voorkomende werkzaamheden. Namen en telefoonnummers van de huidige leden van de oudervereniging kunt u in de schoolgids vinden.

Wat houdt bovenstaand nu in de praktijk in:

  • Er wordt ca. 6x per jaar vergaderd, de secretaris van de oudervereniging maakt samen met de secretaris van de medezeggenschapsraad de notulen en de agenda.
  • De penningmeester heeft de verantwoording voor de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad (bijv. het innen van de vrijwillige bijdrage). Hij of zij maakt 1x per jaar een financieel verslag en geeft hierover tekst en uitleg op de algemene ledenvergadering (=zakelijke ouderavond).
  • De voorzitter leidt de vergadering en vertegenwoordigt de oudervereniging. Mocht u als ouder/voogd/verzorger vragen of opmerkingen hebben over de oudervereniging of evt. schoolzaken, dan kunt u dit de voorzitter altijd melden, hij of zij zal dan zorgen dat dit op een vergadering aan de orde komt.

Verder worden er voor de schoolreizen, ouderavonden en overige feesten boodschappen gedaan. Er wordt bijvoorbeeld voor de feestelijke ouderavond een verloting verzorgd en in de zaal worden de stoelen klaargezet. Er wordt dus niet al te veel vrije tijd van u gevraagd, en het is wel een mogelijkheid om het reilen en zeilen op school eens van een andere kant te bekijken.