0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Jaarlijks wordt er voor 1 december een zakelijke ouderavond georganiseerd door de ouderraad. Op deze avond komen aan de orde de verslagen van de secretarissen van de ouder- en medezeggeschapsraad en het verslag van de penningmeester van de ouderraad. De verkiezingen van de ouder- en medezeggeschapsraad worden deze avond gehouden. Daarnaast kunnen diverse schoolzaken aan de orde komen.