Informatie

Zakelijke ouderavond

Jaarlijks wordt er voor 1 december een zakelijke ouderavond georganiseerd door de ouderraad. Op deze avond komen aan de orde de verslagen van de secretarissen van de ouder- en medezeggeschapsraad en het verslag van de penningmeester van de ouderraad. Ook de verkiezingen van de ouderraad worden deze avond gehouden. Verder kunnen diverse schoolzaken aan de orde komen.