0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Binnen Stichting Comprix werken we met een Protocol "Schorsen en verwijdering". Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst / grensoverschrijdend gedrag.
Het huidige protocol wordt momenteel herschreven en ligt, wanneer het gereed is, ter inzage op school.