Informatie

Contactavonden

Vier keer per jaar kunnen de ouders/verzorgers een tien-minuten-gesprek voeren met de groepsleerkracht(en):

  • 2 keer met het uitreiken van het rapport (eind januari en eind juni)
  • 1 keer tussen de zomervakantie en het eerste rapport.
  • 1 keer tussen beide rapporten.

Ouders/verzorgers kunnen zelf bepalen hoe vaak per jaar zij van deze vier contactavonden gebruik willen maken, maar wij verwachten ze minimaal één keer per schooljaar. De gesprekjes vinden plaats op een vooraf aangegeven datum op de middag of tussen 18.30 en 21.00 uur. Hoe laat en met wie de ouders/verzorgers willen spreken kunnen zij zelf aangeven op een intekenlijst bij de ingang van de school. Zij ontvangen vroegtijdig bericht wanneer een contactavond gehouden zal worden.