0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Schoolplan 2023-2027

Hieronder is het nieuwe schoolplan toegevoegd. 
In dit plan staan, op hoofdlijnen, de plannen voor de komende 4 jaar beschreven. De daadwerkelijke actiepunten zullen worden verwerkt in de jaarplannen. 

Jaarplan 2024-2025

Ieder jaar werken we als team met een jaarplan. Dit plan wordt jaarlijks geschreven en vloeit voort uit het schoolplan 2023-2027. Op dit moment wordt de laatste hand aan het jaarplan gelegd. Zodra het plan klaar is, dan zal het worden toegevoegd. 
Hieronder alvast wel een globaal overzicht van punten waar we komend jaar mee aan de slag gaan: 
OP; onderwijsproces
OP0 Taalonderwijs en thema’s Blink (koppeling nieuwe kerndoelen en herschrijven taalbeleidsplan)
OP 1 Verdere implementatie methode Blink WO
OP1 ICT beleidsplan herschrijven (koppeling vernieuwde kerndoelen)
OP1 Onderbouwscan – ontwikkelingsmateriaal onderbouw
OP2  Eigenaarschap van leren 
OP3 Borgen werkwijze combinatiegroep 1-2-3
OP3 Observatiesysteem onderbouw

VS; veiligheid en schoolklimaat
VS1 Veiligheidsbeleid; schoolformat en ontruimingsoefeningen
VS2 Tevredenheidspeilingen; team, leerlingen en ouders 

OR; onderwijsresultaten
OR2  Implementeren nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling
OR2 Subsidie Gemeente Ooststellingwerf

SKA; sturen, kwaliteitszorg en ambitie
SKA1 Uitvoeren kwaliteitszorg: herijken borgingdocumenten en uitvoeren gesprekkencyclus
SKA 2 Professionalisering team; individuele scholing en teamscholing HB en Kwink