0516-577385Dorpsstraat , 8432 PL Hauledetrede@comprix.nl

Op de woensdag na iedere vakantie wordt er op onze school een luizen controle gehouden. Dit wordt gedaan door ouders/verzorgers van school. Wanneer er luizen/neten worden ontdekt bij een leerling, dan worden ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld door de directeur of de groepsleerkracht. 
Onze werkwijze is vastgelegd in het onderstaande protocol.